Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Satu Mare
                                                  Vă informăm că noul cont bancar al filialei în care puteți face plăți, deschis la BCR Suc.Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, Bl. T4-T6, este:

                                            RO66RNCB0221044180940001

Sistem de cotizații 2018

 

 

 

28 februarie, data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației 

 

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.

Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată, inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termen raportul de activitate, împreună cu celelalte documente, conform instrucțiunilor de completare a raportului de activitate publicate pe site-ul filialei, vor beneficia de facilitățile financiare conform sistemului de cotizații.

Având în vedere modificările privind sistemul de depunere a raportului de activitate, vă rugăm ca pentru orice informații să vă adresați filialei. 

 

  În atenția membrilor: modificări privind ștampilele

                                                                                                                                                                               

 

 

                                                    

   Rapoarte de activitate membri care se depun în anul 2018 pentru anul 2017

Instrucțiuni de completare Raport de activitate PF

Raport de activitate PF

Instrucțiuni de completare Raport de activitate PJ

Raport de activitate PJ

Declarație capacitate de exercițiu deplină

Declarație cazier

 

 Vă informăm că publicațiile editate de CECCAR pot fi achiziționate online de pe site-ul www.librarie.ceccar.ro

 

  Vă informăm că viza pentru anul 2018 se acordă în termen până la data de 28.02.2018, iar viza pentru anul 2017 este valabilă până la data de 28.02.2018.

 

20 si 21 ianuarie 2018 - Sesiune examen acces la stagiu pentru absolvetii programelor de masterat

 

 

Prezentare acces la profesie

Meta

·Log in

 

Informații - examen de acces la profesie

                   - Sesiuni examene

                   - Regulament acces

                   - Regulament stagiu

                   - Modif. regulament

                   - Programa EC

                   - Programa CA

                   - Dosar înscriere

                   - Calendar cursuri

                   - Echivalare examen acces - protocol CAFR

                   - Dosar echivalare prin masterat

                   - Dosar depus de facultatile de profil

                   - Evidenta programelor de master

                   - Dosarul de inscriere la examenul de aptitudini

                   - Editia 2017 a Ghidului pentru pregatirea examenului de aptitudini

 

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Publicațiile Contabilitate și raportare financiară  (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziționate de stagiarii CECCAR la prețul preferenţial de 109 lei.

 

 

 

 Vă anunțăm faptul că a apărut publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 162/2017 de modificare a OG 65/1994

Articolul îl găsiți integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=8608

 

 

 

 

 

COMUNICAT - REFERITOR LA FORMULARUL 010

 

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

 

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 

 

 

Termen - limită depunere Formular 010

Informații privind recunoașterea reciprocă între CECCAR și CCF a cursurilor de pregatire profesională

 

Metodologie acordare viza anuală

Metodologie stabilire cotizatii membru

Sistem de cotizatii CECCAR

 Raport anual de activitate 2016

Raport anual de activitate simplificat 2016

Declarație privind forma de desfășurare a profesiei 2017

Declarație pe proprie răspundere capacitate deplină

Declarație pe proprie răspundere că nu a suferit nicio condamnare

 

 

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009