FIȘĂ DE OPȚIUNI PT.GRUPUL EXPERȚILOR JUDICIAR 

 

În conformitate cu Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei a „Listelor experţilor contabili pe specializări”, până la data de 15 februarie 2020, toți membrii experți contabili judiciari trebuie să își depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2020.

                                       

Precizări care guvernează activitatea auditului de calitate în domeniul expertizei contabile judiciare:

 ·       Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizați.Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit. d) din OG nr. 65/1994, care, enumerând lucrările care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice şi juridice, stipulează că efectuează expertize financiar- contabile, inclusive expertize financiar –contabile cu component fiscal, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege si de reglementările CECCAR.

·       Potrivit:

 

-         Normei profesionale3532 *Semnarea și depunerea raportului de expertiză contabilă(Standardul professional 35 – Expertizele contabile: Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil / experţii contabili nu mit(ţi)/desemnat(ţi) la cererea părţilor sau din oficiu, cât şi de expertul contabil / experţii contabili consilier(i) al (ai) părţilor / recomandat(ţi) de părţi*.

-         Normei profesionale3531.1 *Capitolul I Introducere al raportului de expertiză con tabilă trebuie să cuprindă…..a) Paragraful de identifi care a expertului contabil / experţilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile,care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului/experţilor, numărul carnetului de expert contabil şi secţiunea din

Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale experţilor contabili consiglieri ai părţilor / recomandaţi de părţi, dacă este cazul*

 

·       Conform art.1 alin.(4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, aprobată în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: *Membrii Grupului experților judiciary, denumit în continuare GEJ, trebuie să obțină viza anuală de exercitare a profesiei pentrupersoana fizică…,și vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală*.

·       Urmare art.18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile: *Experții contabili, în efecuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligația să respecte și să aplice prevederile Standardului professional nr.35 *Expertizele contabile* și să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind și opiniile separate ale experților – parte, după caz, pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament*.

 

   Având în vedere cele de mai sus, viza de calitate se acordă doar expertizelor contabile judiciare care au fost semnate și parafate de membrii Corpului în calitate expert contabil.

   În Capitolul I – Introducere, la paragraful a) nu se fac alte mențiuni decât cele referitoare la identificarea membrului în calitatea sa de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare.

   Precizările sunt aceleași și pentru expertul contabil consilier încuviințat de organelle judiciare.

 

 

Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile

 

 

Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru servicii juridice conexe a “Listelor experţilor contabili pe specializări”

 

 


 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009