Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Satu Mare
 Prezentare acces la profesie

 

Stimate colege,

Stimați colegi,

 


 

 

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită și adăugită

 

http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/public/imagini/static/pixel.png

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a VI-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, dar și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale editate de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Lucrarea, realizată sub coordonarea prof. univ. dr. Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru și conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

„Dacă examenul de acces la stagiu a avut ca rol principal verificarea cunoștințelor de specialitate dobândite de candidați în etapa de formare inițială (universitară), examenul de aptitudini este o probă a capacității candidaților de a selecta din matricea de cunoștințe și competențe dobândite elementele necesare realizării unor sarcini care simulează situații reale. Lucrarea este concepută astfel încât să se poată identifica ușor cerințele comune ambelor categorii profesionale și, respectiv, cerințele suplimentare specifice categoriei experți contabili. Candidații se pot familiariza cu posibilele modele de subiecte de examen, cele mai multe dintre acestea având cerințe multiple (o bază de date și mai multe sarcini de rezolvat). Utilizarea și justificarea raționamentului profesional în realizarea sarcinilor pe care le presupune un subiect de examen sunt elemente esențiale ale procesului de evaluare”, au specificat, în prefața lucrării, coordonatorii volumului.

Ghidul este disponibil acum la toate filialele CECCAR, la prețul de 90 de lei.

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

 

 

 

 

 

 


 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009