Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Satu Mare
 

 CLICK PENTRU A DESCARCA STANDARDELE INTERNATIONALE PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR

Model autorizatie logo CECCAR

Precizăm faptul că potrivit art. 13 din Normele nr. 1484/2009 privind publicitatea în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, „membrii Corpului pot folosi logo-ul pe hârtia cu antet destinată corespondenţei, cu aprobarea Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului. Cererile în acest sens se depun la filiala care le transmite Secretariatului General al Corpului, împreună cu un raport care atestă faptul că membrii solicitanţi sunt la zi cu obligaţiile faţă de Corp şi nu au fost sancţionaţi disciplinar.”

Menţionăm că autorizaţia cuprinde condiţiile de folosire a logo-ului şi se eliberează de Direcţia Informatică Tablou pe baza aprobării Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului.

PANOURI PUBLICITARE PENTRU MEMBRI

Art. 1. Publicitatea membrilor CECCAR, experti contabili si contabili autorizati precum si societati de profil, se poate realiza si prin semne pentru individualizare si recunoastere, cu urmatoarele caracteristici:

  • format: 
  1. model exterior cu dimensiuni de 600mmX400mmX80mm, cu/fara lumina;
  2. model interior cu dimensiuni de 400mmX270mmX80, cu/fara lumina
  • material: aluminiu, cu doua fete alipite pe un cadru de otel
  • continutul: sigla C.E.C.C.A.R., numele si prenumele expertului contabil sau contabilului autorizat sau denumirea societatii de profil, precum si numarul carnetului sau al autorizatiei de functionare, dupa caz;
  • culorile folosite: albastru inchis, albastru deschis si auriu.

Art. 2. Semnele de individualizare si recunoastere (panourile) se executa centralizat, de catre Corp, prin grija Directiei Administrative.

Art. 3. Pentru confectionarea panourilor si distribuirea catre membrii solicitanti, se va respecta procedura urmatoare:

3.1. Membrul solicitant depune o cerere la filiala de domiciliu care la randul ei informeaza, prin directorul executiv, secretariatul general in legatura cu solicitarea primita.

3.2. Pe baza solicitarii, Directia Administativa ia masuri privind : 

  1. verificarea daca membrul solicitant este inscris in Tabloul Corpului, este la zi cu plata obligatiilor financiare catre Corp si detine viza de exercitare a profesiei ;
  2. transmiterea acceptului de realizare a panoului si a costului acestuia.

3.3. In cazul  in care solicitantul agreeaza costul transmis, achita la filiala un avans de 50% din costul panoului.

3.4. Panourile se executa pe baza de comanda transmisa de Corp executantului sau pe baza de contract incheiat intre Corp si executant si se transmit de catre Corp filialei de domiciliu a solicitantului. Solicitantul ridica panoul numai dupa achitarea restului de plata din costul panoului la care se adauga cheltuielile de transport.

Art. 4. Solicitarile de realizare a panourilor pubicitare pentru membrii care nu indeplinesc conditiile prevazute la pct. 3 alin. 3 lit. a) vor fi respinse printr-o adresa motivata transmisa solicitantilor.

PENTRU  PRETURILE PANOURILOR VA RUGAM CONTACTATI FILIALA !

 

CLICK PENTRU A DESCARCA LISTA ORIENTATIVA A SLOGANURILOR CE POT FI FOLOSITE DE FILIALELE CORPULUI IN DIFERITE ACTIUNI PENTRU PUBLICITATEA SI MEDIATIZAREA PROFESIEI

 

 

CLICK PENTRU A DESCARCA CONCEPTUL DE INTEGRITATE


NORME nr. 1484 din 5 februarie 2009

privind publicitatea în cadrul Corpului Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi din România cu modificările HCS nr. 12/270/2012


Pentru ca în exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat să fie respectate prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi pentru a se evita concurenţa neloială între membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, se emit prezentele Norme privind publicitatea.

 

I. Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Termenii utilizaţi în prezentele norme au următoarea semnificaţie:

 a) prin „publicitate“ se înţelege a face cunoscut publicului informaţii asupra serviciilor oferite sau asupra calificărilor pe care le posedă un profesionist contabil, în scopul obţinerii de lucrări.

b) termenul de „profesionist“ se referă la experţii contabili şi conta­bilii autorizaţi care îşi exercită profesiunea cu titlu personal, indi­vidual sau în cadrul unei societăţi de profil, precum şi la societăţile de expertiză contabilă sau de contabilitate, care sunt cuprinşi în Tabloul Corpului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau sunt înscrişi în alte evidenţe ale Corpului.

c) prin „reclamă“ se înţelege răspândirea de informaţii elogioase despre cineva, cu scopul de a-i crea renume sau popularitate.

d) prin „anunţ” se înţelege comunicarea către public a unor fapte privind un profesionist contabil, care nu sunt destinate pentru promovarea acestui profesionist sau a societăţii sale.

e) „oferta“, directă sau indirectă, este concretizată în demersurile făcute pe lângă un eventual client, în scopul de a-i propune servicii profe­sionale, mai ales prin deplasarea într-un loc public sau la sediul unei societăţi sau agent economic.

 

II. Publicitatea personală

 

Art. 2. - Membrii Corpului pot afişa la uşa sau pe cutia poştală din holul blocului unde îşi au domiciliul, o placă cuprinzând: numele, prenumele, calificarea profesională - expert contabil sau contabil autorizat - şi men­ţiunea filialei de care aparţin, excluzând orice reclamă sau indicaţie cu alură comercială ori prezentând un interes publicitar.

Art. 3. - Orice altă publicitate personală a profesioniştilor contabili este interzisă, cu excepţia ofertelor pentru participarea la licitaţiile organizate potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 4. - Experţii contabili sau contabilii autorizaţi pot asocia numelor lor titlurile ştiinţifice recunoscute oficial (universitar, ştiinţific), precum şi distincţiile onorifice recunoscute la nivel naţional.

Art. 5. - Experţii contabili sau contabilii autorizaţi investiţi cu mandate administrative sau funcţii onorifice nu trebuie să le utilizeze pentru atra­ge­rea de clientelă.

Art. 6. - Orice informaţie sau publicitate, atunci când este autorizată, trebuie să fie veridică, loială şi formulată corect, obiectiv.

 

III. Publicitatea societăţilor de expertiză contabilă şi de contabilitate

 

Art. 7. - Societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate pot instala la sediu, respectiv locul desfăşurării activităţii, firme care să conţină exclusiv datele cerute de reglementările legale, respectiv: denumirea, scopul societăţii, numărul de înmatri­culare la registrul comerţului, respectiv autorizaţia de funcţionare, numărul de înregistrare în Tabloul Corpului.

Art. 8. - Emblema Corpului nu poate fi înscrisă pe firmă fără autorizarea prealabilă a Corpului.

Art. 9. - Societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate pot remite beneficiarilor o listă a lucrărilor şi serviciilor pe care sunt în măsură să le ofere.

Art. 10. - Se pot tipări sau înregistra, după caz, broşuri, pliante, casete video, dischete, CD-uri şi alte forme asemănătoare de prezentare a societăţii de expertiză contabilă şi de contabilitate, care pot fi distribuite beneficiarilor, studenţilor sau candidaţilor la un post oferit de acestea. Aceste materiale vor cuprinde numai informaţii despre: istoricul societăţii, lucrările exe­cutate, denumirea clienţilor, modalitatea de recrutare, formarea şi evo­luţia în carieră a membrilor cabinetului sau ai societăţii, inclusiv fotografiile acestora, adresă, program de activitate, telefon, fax, fără însă a face aprecieri cu privire la calitatea lucrărilor prin elemente de com­paraţie cu alţi membri ai Corpului.

 

IV. Termeni şi conditii pentru utilizarea logo-ului (siglei) CECCAR

 

Art. 11. - Logo-ul (sigla) Corpului este marca înregistrată la OSIM sub numarul 37729 şi conţine caracteristici, dimensiuni şi culori stas.

Art. 12. - Logo-ul Corpului nu poate fi modificat în nici un fel - inclusiv proporţii, culori, elemente componente - şi nu poate fi supus nici unei transformări, animaţii sau oricărui alt proces.

Art. 13. - Membrii Corpului pot folosi logo-ul pe hârtia cu antet destinată corespondenţei, cu aprobarea Biroului Permanent al Consi­liului superior al Corpului Cererile în acest sens se depun la filialele de domiciliu care le transmit Secretariatului General al Corpului împreună cu un raport care atestă faptul că membrii solicitanţi sunt la zi cu obligaţiile faţă de Corp şi nu au fost sancţionaţi disciplinar.

Art. 14. - (1) Folosirea logo-ului pe hârtia cu antet se face numai împreuna cu expresia «Aviz nr. ………/Autorizaţia nr. ………înscrisă sub sigla Corpului. »  

(2) Autorizaţia cuprinde condiţiile de folosire a logo-ului şi se eliberează de Direcţia Informatică Tablou pe baza aprobării Biroului Permanent al Consiliului superior al Corpului.

(3) Numărul autorizaţiei de folosire a logo-ului nu reprezintă numărul autorizaţiei de funcţionare sau numărul carnetului de membru care se eliberează o singură dată la înscrierea în Corp.

Art. 15. - Logo-ul nu poate fi folosit pe site-uri care discreditează numele Corpului, produse sau servicii ale Corpului, aduc pagube proprietatii intelectuale sau altor drepturi ale Corpului, sau încalcă legile în vigoare în România sau în alte state. Logo-ul nu poate fi folosit în asociere cu materiale sau informaţii care sunt imorale sau se îndepartează de "bunul simţ" şi de valorile morale pe care Corpul le promovează.

Art. 16. - Logo-ul poate fi folosit doar de o manieră demnă de încredere şi poate fi asociat doar cu informaţii credibile şi verificabile.

Art. 17. - Logo-ul nu poate fi folosit pentru a sugera relaţii cu Corpul, acorduri sau sponsorizări fără bază legală.

Art. 18. - Corpul îsi rezervă dreptul de a retrage autorizarea de utilizare a logo-ului pentru a se asigura de folosirea lui corectă, în concordanţă cu politica sa.

Art. 19. - (1) Corpul nu oferă niciun fel de garanţii în ceea ce priveşte folosirea logo-ului şi nu poate fi implicată în niciun fel în procese generate de utilizarea sa fără respectarea acestor reguli.

(2) Corpul nu este de acord cu nicio utilizare neautorizată a logo-ului şi îşi rezervă dreptul de a lua măsuri legale împotriva oricărei părţi care, printr-o astfel de utilizare, a adus prejudicii Corpului.

Art. 20. - (1) Logo-ul nu poate fi folosit într-o manieră care îl pune într-o lumina defavorabilă pe nici un site.

(2) Logo-ul nu poate fi prezentat cu dimensiuni mici, încât elementele componente să-şi piardă identitatea. Logo-ul Corpului are dimensiunea, culoarea şi forma aprobată prin marca înregistrată la OSIM. Acestea sunt cunoscute doar de Corp şi pot fi folosite doar în urma obţinerii aprobării de către Biroul Permanent al Consiliului superior al Corpului.

 

IV. Publicitatea pentru membri

 

Art. 21. - Filialele Corpului au obligaţia să asigure, în limitele fondurilor alocate prin buget dar nu mai puţin de o acţiune pe lună, publicitatea colectivă pentru membri, în general, fără nominalizări, fără discriminări făcând trimitere doar la calitatea profesională „expert contabil” sau „contabil autorizat” urmată de menţiunea „membru C.E.C.C.A.R.”, ca de exemplu: „Nu ştiţi cum să ieşiţi din criză? Adresaţi-vă unui expert contabil – membru C.E.C.C.A.R.”.

Art. 22. - Publicitatea pentru membri se realizează sub responsabilitatea directorului executiv al filialei.

Art. 23. - Direcţia de comunicare îndrumă şi controlează filialele Corpului în legătură cu organizarea, angajarea şi efectuarea publicităţii pentru membri, semnalând conducerii Corpului orice abatere de la reglementările profesionale şi etice ale Corpului.

 

V. Alte prevederi

 

Art. 24. - Anunţurile sunt interzise, cu excepţia:

a) anunţurilor în presă pentru angajare de colaboratori, precum şi în publicaţiile destinate studenţilor, care sunt autorizate sub rezerva ca ele să nu servească drept pretext pentru reclamă şi să nu contravină regulilor de etică profesională, trebuind să îndeplinească următoarele caracteristici:

1. să aibă un caracter sobru şi informativ în legătură cu postul în discuţie;

2. să respecte un format corespunzător pentru fiecare anunţ, similar cu cel mai frecvent format utilizat în rubricile de oferte de serviciu, dar nu mai mare decât un format de 30 x 40 mm, conform uzanţelor internaţionale;

3. să folosească pentru denumirea (emblema) cabinetului caractere tipografice care să nu fie de mărimi superioare celor folosite pentru descrierea postului pentru care este făcut anunţul;

4. să evite orice repetare fără legătură cu recrutarea urmărită.

b) anunţurilor publicate în presa locală şi pe site-uri specializate, cu condiţia de a fi limitate la indicarea numelui şi prenumelui, adresei, numărului de telefon, profesiei şi serviciilor oferite. Acest anunţ trebuie să aibă un caracter discret, să nu exagereze calitatea serviciilor oferite, a calificărilor deţinute şi să nu facă referiri compromiţătoare sau comparaţii nefundamentate cu activitatea altora.

c) inserările în cărţi de telefon, cataloage de firme etc. sunt auto­rizate cu condiţia de a fi limitate la indicarea numelui şi prenumelui, adresei, numărului de telefon şi profesiei, respectiv la singurele infor­ma­ţii necesare utilizatorului pentru a contacta cabinetul.

Art. 25. – Publicitatea efectuată prin publicaţii şi interviuri trebuie să se realizeze respectând următoarele precizări:

a) când un profesionist, persoană fizică, scrie o carte sau un articol despre un subiect privind profesia (de expert contabil sau contabil autorizat), el poate menţiona calificările sale profesionale;

b) prevederile art. 24 lit. a) şi b) sunt aplicate şi în cazul participării profesionistului la un interviu reprodus şi difuzat prin orice suport sau la o emisiune de radio sau de televiziune referitoare la un subiect de ordin profesional; totuşi, ceea ce scrie sau spune nu trebuie să aibă un caracter promoţional pentru el însuşi sau pentru societatea căreia îi aparţine; el trebuie să obţină asigurarea că ceea ce va fi comunicat publicului nu contravine acestor exigenţe.

 

V. Sancţiuni

 

Art. 26. - Nerespectarea prezentelor norme constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a persoanelor fizice sau a societăţilor de profil, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, republicat, a Regulamentului Intern al Corpului şi a Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, după caz.

Art. 27. - Prezentele norme intră în vigoare odată cu aprobarea lor de către Consiliul superior al Corpului, când se abrogă Normele aprobate prin Hotărârea nr. 27/1999 a Consiliului superior al Corpului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice dispoziţie contrară.

 

 

 

Extras din Ordinul nr. 187/2008 – Director General CECCAR

 

          Art. 1. Publicitatea membrilor C.E.C.C.A.R., experţii contabili şi contabili autorizaţi precum şi societăţi de profil, se poate realiza şi prin semne pentru individualizare şi recunoaştere, cu următoarele caracteristici:

- format:

·        Model exterior cu dimensiuni de 600 x 400 mm x 80 mm, cu lumină (661 lei), fără lumină (536 lei)

·        Model interiror cu dimensiuni de 400 mm x 270 mm x 80 mm, cu lumină (593 lei), fără lumină (461 lei)

- material: aluminiu, cu două feţe alipite pe un cadru oţel

- conţinutul: sigla C.E.C.C.A.R., numele şi prenumele expertului contabil sau contabilului autorizat sau denumirea societăţii de profil, precum şi numărul carnetului sau al autorizaţiei de funcţionare, după caz

- culorile folosite: albastru închis, albastru deschis şi auriu.

Art. 2. Semnele de individualizare şi recunoaştere (panourile) se execută centralizat, de către Corp, prin grija Direcţiei Administrative.

Art. 3. Pentru confecţionarea panourilor şi distribuirea către membrii solicitanţi, se va respecta procedura următoare:

3.1. Membrul solicitant depune o cerere la filiala de domiciliu care la rândul ei informează, prin directorul executiv, secretariatul general în legătură cu solicitarea primită.

3.2. Pe baza solicitării, Direcţia administrativă ia măsuri pivind:

          a) verificarea dacă membrul solicitant este înscris în Tabloul Corpului, este la zi cu plata obligaţiilor financiare către Corp şi deţine viza de exercitare a profesiei.

          b) transmiterea acceptului de realizare a panoului şi a costului acestuia.

          3.3. În cazul în care solicitantul agreează costul transmis, achită la filială un avans de 50% din costul panoului.

          3.4.  Panourile se execută pe bază de comandă transmisă de Corp executantului sau pe bază de contract încheiat între Corp şi executant şi se transmit de către Corp filialei de domiciliu a solicitantului. Solicitantul ridică panoul numai după achitarea restului de plată din costul panoului la care se adaugă cheltuielile de transport.

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009