Metodologie obținere Aviz de principiu pentru înregistrarea unei societăți membre CECCAR la Registrul Comerțului

Anexa 1.a CERERE înscriere SC

Anexa 1.b CERERE modificare SC

Extras din OG 65 pentru completare act constitutiv

Formular împuternicire

Coduri CAEN acceptate pentru societăţi comerciale la care acţionarii sau administratorii au calitatea de expert contabil/contabil autorizat

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009