Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Satu Mare




GHID TVA LA INCASARE A MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE

 

Modificari referitoare la Codul de Procedura Civila

Articol unic. - Articolul 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

Art. 81. -
(1) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intra in vigoare la 1 februarie 2013.”

2. Alineatul (2) se abroga.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
p. Ministrul justitiei, interimar, Simona-Maya Teodoroiu, secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 23 august 2012.
OUG Nr. 44.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATII REVISAL:

 

- Conform HG nr. 500/2011 nu se mai prevede obligativitatea perfectionarii sau formarii profesionale in domeniul resurselor umane pentru persoanele desemnate sau pentru prestatorii care completeaza Registrul General de Evidenta a Salariatilor;

- Avand in vedere Ordinul nr. 1918/2011 care a fost  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I Nr. 587/19.08.2011 Inspectia Muncii nu a furnizat precizari suplimentare referitoare la codul CAEN necesar in vederea inregistrarii prestatorilor de servicii; expertii contabili pot uza de codul CAEN 7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca, codul CAEN 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi;

- In ceea ce priveste prevederile art. 9 din Ordinul nr  1918/2011,  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, este institutia competenta care va furniza dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, procedura privind inregistrarea prestatorilor de servicii ca operatori de date cu caracter personal;

- Pe site -ul Inspectia Muncii este publicata versiunea noua a aplicatiei REVISAL  conform HG 500/2011:

                                                - Varianta REVISAL  5.0.6 pentru Windows XP / Vista / 7

                                               -  Ghidul de instalare si utilizare format PDF

- Anexat va prezentam model de contract de prestari servicii pe care expertii contabili le pot incheia cu angajatorii conform celor stipulate in Ordinul 1918/2011 urmand ca acestea sa fie inregistrate la ITM in termen de 3 zile.

   

CLICK AICI PENTRU A DESCARCA ORDINUL REVISAL 1918/2011

 

 

CLICK AICI PENTRU A DESCARCA MODELUL DE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII - REVISAL

 

 

CLICK AICI PENTRU A DESCARCA MODELUL DE DECIZIE - REVISAL

 

 

Modificari regulament Comisia de Disciplina - HOTARARE Nr. 08/61 din 31 august 2008





E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009