Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Satu Mare
  

BIROUL PERMANENT AL FILIALEI  C.E.C.C.A.R.  SATU MARE

 

      PROGRAM DE AUDIENTA  PENTRU MEMBRII FILIALEI

Săptămânal:

     MARTI      orele           1400 - 1600

 

   Presedinte CECCAR Filiala Satu Mare - Andor Maria

 

 

 

Conform  Regulamentului de organizare si functionare CECCAR:

- neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pana la plata efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an. Cel in cauza este obligat sa depuna la filiala de care apartine carnetul de expert contabil sau contabil autorizat si parafa.

 

 

 

NORMELE nr. 1044/2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, aprobate prin Hotararea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10/200 din 21.07.2010, cu modificarile ulterioare

 


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009