PRECIZĂRI REFRITOARE LA ASIGURAREA PROFESIONALĂ A MEMBRILOR


BIROUL PERMANENT AL FILIALEI  C.E.C.C.A.R.  SATU MARE

       PROGRAM DE AUDIENTA  PENTRU MEMBRII FILIALEI

Săptămânal: MARTI      orele           1400 - 1600

   
   Presedinte CECCAR Filiala Satu Mare - Andor Maria

 


 Informații privind recunoașterea reciprocă între CECCAR și CCF a cursurilor de pregatire profesională

 

Conform  Regulamentului de organizare si functionare CECCAR:

- neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pana la plata efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an. Cel in cauza este obligat sa depuna la filiala de care apartine carnetul de expert contabil sau contabil autorizat si parafa.

        Vă anunțăm faptul că a apărut publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 162/2017 de modificare a OG 65/1994

Articolul îl găsiți integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=8608

 


  În atenția membrilor: modificări privind ștampilele

                                                                                                                                                                                

 

 


NORMELE nr. 1044/2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, aprobate prin Hotararea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10/200 din 21.07.2010, cu modificarile ulterioare

 

 

COMUNICAT - REFERITOR LA FORMULARUL 010

 

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

 

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009