Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este principalul organism care gestioneaza  profesia contabile din Romania cu puternica recunoastere internationala, autonom, neguvernamental, non-profit si de interes public. Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national, CECCAR este reprezentat in toate cele 42 judete ale tarii, prin filialele sale teritoriale.

Filiala CECCAR Satu Mare, este in categoria filialelor de grad II, are in prezent peste 400 de membri activi si 100 de membri inactivi.

Conducerea filialei este asigurata de organele alese si cele executive.
In prezent Consiliul filialei, este compus din 5 membri alesi de Adunarea Generala a membrilor CECCAR: Dna. expert contabil Andor Maria -  Presedinte al Filialei Satu Mare,
dna. Sipos Maria Sorina expert contabil si vicepresedinte - membru titular, d-nul Zan Pavel expert contabil si vicepresedinte - membru titular,  dna. Vanani Maria expert contabil - membru titular, dl. Enyedi Vasile contabil autorizat - membru titular si dna. Fogas Paula Nina - expert contabil, membru supleant.

Biroul permanent al Consiliului filialei Satu Mare este format din:  Dna. expert contabil Andor Maria - Presedinte al Filialei Satu Mare, dna. Sipos Maria Sorina expert contabil si vicepresedinte - membru titular, d-nul Zan Pavel expert contabil si vicepresedinte - membru titular;

Conducerea executiva si sectorul etica si respectare norme profesionale sunt asigurate de d-na Gradinar Rodica, director executiv.

Monitorizarea calitatii serviciilor expertilor contabili si a contabililor autorizati si activitatea de expertiza contabila se efectueaza prin auditorul de calitate, Costescu Silviu.
Birou stagiu si dezvoltare profesionala continua / Secretar organe de conducere– d-na Bâjan Cristina
Birou Evidenta Tablou / Birou Expertiza contabila – d-na Mandi Ivet
Cenzorul filialei, dna. expert contabil Luczki Marta, asigura verificarea incadrarii in reglementarile legale ale activitatii financiare a filialei.
Cenzor supleant: expert contabil, dl. Vezentan Gheorghe.

Eventualele nerespectari a normelor profesionale de catre membrii CECCAR intra in competenta de solutionare a Comisiei de disciplina ce activeaza la nivelul filialei si care are in componenta sa expertii contabili: dl. Pop Vasile Radu  - presedinte, dna. Gaspar Elisabeta – membru, dna. Muresan Ioana - membru, d-na Sechel Cornelia - membru, d-na  Albu Olimpia – membru. Membri supleanti: Todor Liliana, Csury Nicolae, Cozma Teodor, Marcus Vasile si Turti Ileana.

 In prezent exista o permanenta preocupare pentru imbunatatirea comunicarii cu membrii filialei, societatile comerciale, institutiile publice, organisme profesionale si se depun eforturi pentru ridicarea nivelului profesional al membrilor,  cresterea calitatii serviciilor prestate, dezvoltarea si diversificarea serviciilor profesionale,  preocuparea continua pentru obtinerea si mentinerea competentelor profesionale la inalte standarde conforme cu cerintele internationale.

 
International
C.E.C.C.A.R.: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este membru al urmatoarelor Organizatii Profesionale Internationale:

  • I.F.A.C.            - International Federation of Accountants;
  • F.E.E.         - Federation des Experts Comptables Europeens;
  • F.I.D.E.F.    - Federation Internationale des Expert-Comptables Francophones;
  • F.C.M.        - Federation des Expert Comptables Mediterranees;
  • C.I.L.E.A.    - Comite de Integracion Latino Europa America;
  • SEEPAD     - South Eastern European Partnership on accountancy Development.


     CECCAR a devenit o institutie indispensabila economiei romanesti, fapt confirmat si prin Legea nr.200/2004 care acorda CECCAR calitatea de "autoritate competenta in domeniu", atunci cind se pune problema recunoasterii internationale a calificarilor in domeniu, cit si prin Legea contabilitatii modificata si completata care precizeaza ca prestarile de servicii in domeniul contabilitatii sa fie efectuate numai cu autorizarea CECCAR.

Specialistul contabil aflat permanent in centrul activitatii unei intreprinderi in care interesele actionarilor, clientilor, furnizorilor si a angajatilor sunt de multe ori divergente, are menirea ca pe baza situatiilor financiare reale si corecte sa ofere o oglinda sintetica a activitatii, transpusa in cifre, dar care stau la baza deciziilor manageriale.

Desfasurata pe principii, concepte si reguli, activitatea profesionistului contabil este indispensabila omului de afaceri al secolului XX, deoarece prin cunostintele si judecata profesionala si in spiritul unui cod etic contribuie la succesul si dezvoltarea intreprinderii.

Stradania de a ridica profesia de contabil la un nivel de recunoastere si apreciere a fost exprimata inca din anul 1935 de catre fauritorul Corpului Contabililor, profesorul Trancu Iasi, care la Congresul contabililor din acel an cerea membrilor sa obtina asemenea prestigiu incit toata activitatea economica sa treaca prin serviciile contabililor.

Principiile de baza obligatorii profesionistului contabil sunt: integritate, obiectivitate, independenta, competenta profesionala, confidentialitate, responsabilitate.

Calitatile care caracterizeaza profesionistul contabil si care sunt dezvoltate de acesta permanent prin programul national de formare profesionala continua sunt: competenta, constiinta, independenta, moralitate, probitate si demnitate.

Prin respectarea principiilor de baza si prin calitatea muncii depuse de profesionistul contabil se doreste realizarea obiectivelor profesiei contabile, adica: credibilitate fata de institutiile statului, profesionalism in executarea serviciilor si increderere din partea clientilor.

CONTACT
ADRESA Sediul central:

INTRAREA PIELARI NR.1, SECTOR 4, BUCURESTI, Cod postal: 040296, OP 53 CP.199

Tel. (004)- 021 330 88 69; 021 330 88 70; 021 330 88 71

Fax. (004) - 021 330 88 88

E-mail: ceccar@ceccaro.ro; Web: www.ceccar.ro

ADRESA Filiala Satu Mare:
Str. Randunelelor nr. 3, Satu Mare
, Cod postal: 440049, SATU MARE, ROMANIA

Tel / fax: (004)  0261 712206; 0261 712246; 0261 806020

Email:  ceccarsatumare@ceccarsatumare.ro, membri@ceccarsatumare.ro, office@ceccarsatumare.ro, rodica@ceccarsatumare.ro; Web: www.ceccarsatumare.ro

 


E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009