Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Andor Maria Pop Vasile Radu Chelu Marilena Nicoleta Doina
Burdea Raul Ioan
Mureșan Ioana
Orban Laszlo

Biroul permanent

Președinte Vicepreședinte
Andor Maria Pop Vasile Radu
Burdea Raul Ioan

Comisia de disciplină

Președinte Membri titulari Membri supleanți
Zan Pavel Roatiș Ioan Marius Gombar Șandor
Șipoș Maria Sorina Filip Carmen
Vereș Borișka Chiș Cornelia
Apan Ionuț Szalai Eniko
Suciu Camelia

Comisia de cenzori

Cenzori
Luczki Marta
Fogaș Paula Nina

Comisia de arbitraj

Președinte Membri
Andor Maria Roșioru Eugen
Iancu Vasile Sorin
Țuțuraș Maria
Apan Ionuț
Dragoș Radu

Executivul filialei

Director Executiv Birou Evidență Tablou Birou Stagiu și Dezvoltare Profesionașă Continuă Birou Administrativ
Grădinar Rodica - Victoria Grădinar Rodica - Victoria Bâjan Cristina Halmi Mirela - Camelia

Auditor de calitate

Auditor de calitate
Pop Carmen - Delia