Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

 

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Iancu Vasile Sorin Pintea Dănuț Radu Chelu Marilena Nicoleta Doina
Fogaș Paula Nina
Mureșan Ioana
Orban Laszlo

Biroul permanent

Președinte Vicepreședinte
Iancu Vasile Sorin Pintea Dănuț Radu

Comisia de disciplină

Președinte Membri titulari Membri supleanți
Zan Pavel Albu Olimpia Elena Burdea Raul Ioan
Șipoș Maria Sorina Vereș Borișka
Apan Ionuț Nicolae Filip Carmen Mihaela
Roatiș Ioan Marius Szalai Eniko
Suciu Camelia

Comisia de cenzori

Cenzori
Moldovan Manea Mariana
Andreica Horia Tudor

Comisia de arbitraj

Președinte Membri
Andor Maria Roșioru Eugen
Iancu Vasile Sorin
Țuțuraș Maria
Apan Ionuț
Dragoș Radu

Executivul filialei

Director Executiv Birou Evidență Tablou Birou Stagiu și Dezvoltare Profesionașă Continuă Birou Administrativ
Grădinar Rodica - Victoria Grădinar Rodica - Victoria Bâjan Cristina Halmi Mirela - Camelia

Auditor de calitate

Auditor de calitate
Halmi Mirela Camelia