Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Andor Maria Zan Pavel Vanani Maria Burdea Raul Ioan
Pop Vasile Radu Enyedi Vasile

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Țuțuraș Maria Roatiș Ioan Marius Gombar Șandor
Șipoș Maria Sorina Filip Carmen
Vereș Borișka Chiș Cornelia
Apan Ionuț Szalai Eniko
Turți Ileana

Comisia de cenzori

Membru titular
Luczki Marta
Membru supleant
Todor Liliana

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Andor Maria Roșioru Eugen
Iancu Vasile Sorin
Țuțuraș Maria
Apan Ionuț
Dragoș Radu

Executivul filialei

Director Executiv Birou Evidenta Tablou Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă
Grădinar Rodica Victoria Micula Iulia Lois Micula Bathya Damaris

Auditor

Atribuții de Auditor de calitate
Grădinar Rodica Victoria