Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Andor Maria Pop Vasile Radu Burdea Raul Ioan
Zan Pavel
Vanani Maria
Enyedi Vasile

Biroul permanent

Președinte Vicepreședinte
Andor Maria Pop Vasile Radu
Zan Pavel

Comisia de disciplină

Președinte Membri titulari Membri supleanți
Țuțuraș Maria Roatiș Ioan Marius Gombar Șandor
Șipoș Maria Sorina Filip Carmen
Vereș Borișka Chiș Cornelia
Apan Ionuț Szalai Eniko

Comisia de cenzori

Cenzori
Luczki Marta
Todor Liliana

Comisia de arbitraj

Președinte Membri
Andor Maria Roșioru Eugen
Iancu Vasile Sorin
Țuțuraș Maria
Apan Ionuț
Dragoș Radu

Executivul filialei

Director Executiv Birou Evidență Tablou Birou Stagiu și Dezvoltare Profesionașă Continuă
Grădinar Rodica - Victoria Micula Iulia - Lois Micula Bathya - Damaris

Auditor de calitate

Auditor de calitate
Pop Carmen Delia