MEAT: Proiectul Strategiei Naționale de Supraveghere a Pieței 2024 – 2027 și al Planului de acțiune pentru implementarea acesteia, în dezbatere publică

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat în transparență decizională proiectul de HG pentru aprobarea Strategiei Naționale de Supraveghere a Pieței (SNSP) 2024 – 2027 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale de Supraveghere a Pieței 2024-2027. Potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ, elaborarea acestuia a fost făcută în contextul în care, la nivelul statelor membre ale UE, a fost stabilită obligația de a elabora o strategie națională generală de supraveghere a pieței cel puțin o dată la patru ani, conform prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2019/1020).

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

spalare-bani

Leave your comment