MF propune modificări la HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. Inițiatorii reamintesc, în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ, că, în prezent MF derulează o schemă de ajutor de stat instituită prin HG nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, prin care se intenționează încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni, prin stimularea realizării de investiții în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, adresate atât pieței interne, cât și competitive la export. Susținerea investițiilor are în vedere atât dezvoltarea capacității productive a economiei naționale, cât și creșterea contribuțiilor întreprinderilor finanțate prin plata de taxe și impozite la bugetul general consolidat al statului, precum și la bugetele locale. Aceste avantaje justifică efectuarea cheltuielilor din bugetul de stat pe care măsura de sprijin financiar le implică.

Pentru obținerea unui ajutor de stat finanțat în baza HG nr. 807/2014, întreprinderea trebuie să depună o cerere însoțită de o serie de documente justificative. Astfel, la momentul depunerii cererii de finanțare, întreprinderea solicitantă trebuie să declare ajutoarele de stat primite în ultimii trei ani. Această informare este necesară în vederea verificării încadrării în noțiunea de „proiect unic de investiții”. În situația în care proiectul unic de investiții este proiect mare de investiții, în vederea calculării cuantumului ajutorului de stat se aplică formula pentru calculul valorii ajustate a ajutorului de stat. Conform prevederilor art. 26 din OUG nr. 77/2014, privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Concurenței are obligația de a monitoriza ajutoarele de stat acordate la nivel național. „În situația în care Consiliul Concurenței nu are certitudinea respectării condițiilor de acordare a ajutorului de stat, acesta poate solicita date și informații furnizorilor, respectiv beneficiarilor de ajutor de stat. Cu ocazia verificărilor efectuate de Consiliul Concurenței, furnizorul de ajutor de stat poate constata existența unor ajutoare de stat nedeclarate de solicitant la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare. În această situație, potrivit actualului cadru legislativ, Ministerul Finanțelor nu are temei legal pentru a lua măsuri în vederea asigurării respectării legislației, respectiv a corectării cuantumului ajutorului de stat aprobat”, se arată în Nota de fundamentare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

mf-propune-modificari-la-hg-nr-807-2014-pentru-instituirea-unor-scheme-de-ajutor-de-stat-avand-ca-s18130-300×182

Leave your comment