Noi măsuri de protecție socială decise în contextul COVID-19, printre care reintroducerea șomajului tehnic

Guvernul a aprobat aplicarea unor măsuri de protecție socială până la 31 martie 2022, pentru angajați și angajatori, precum și pentru alte categorii profesionale, a căror activitate este interzisă, suspendată ori limitată din punct de vedere al capacităților de funcționare pe perioada pandemiei COVID-19. Astfel, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), pentru menținerea locurilor de muncă, noul act normativ prevede:

Pentru angajați:

 acordarea unei indemnizații în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 (Legea nr. 318/2021). Acest tip de sprijin va fi acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, până la 31 martie 2022, în situația suspendării temporare a contractului individual de muncă (CIM) din inițiativa angajatorului, pe perioada stării de alertă;

▪ măsura se aplică și salariaților angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile teritoriale de sănătate publică cu excepția celor aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.

Indemnizația se plătește din bugetul asigurărilor de șomaj la cererea angajatorului, însoțită de lista persoanelor care beneficiază și de declarația pe propria răspundere, documente transmise electronic la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Actul normativ instituie, în cazul angajatorilor, posibilitatea de decontare atât a indemnizației de șomaj tehnic, cât și a indemnizației pentru reducerea timpului de lucru (OUG nr. 132/2020). Aceste măsuri pot fi acordate fie pentru salariați diferiți, în aceeași perioadă din lună, fie pentru același salariat, în perioade diferite din lună.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

35 – 20.01.2022

Leave your comment