Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 19 octombrie 2023

Convenția multilaterală privind Pilonul I a fost publicată

OCDE a publicat miercuri, 11 octombrie, textul Convenției multilaterale (MLC) care tratează realocarea drepturilor de impozitare către jurisdicțiile de pe piață a unei părți din profitul multinaționalelor (MNE-uri) indiferent de prezența lor fizică (așa-numita măsură „Amount A” a Pilonului I). Membrii Cadrului Incluziv al OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor a aprobat în unanimitate emiterea textului, dar unele detalii necesită soluționare înainte ca țările să îl poată semna. Brazilia, Columbia și India au invocat obiecții cu privire la numeroase aspecte tehnice ale MLC. Totodată, discuțiile privind aplicarea teritorială a MLC sunt încă în desfășurare. Așa cum s-a preconizat, textul prevede că jurisdicțiile trebuie să convină asupra unei prevederi de înghețare și eliminare, care le-ar impune să retragă impozitele existente pentru serviciile digitale (DTS-uri) și alte măsuri similare și să nu introducă altele noi. Textul pune la dispoziție o listă de DTS-uri care trebuie eliminate, inclusiv cele din Austria, Franța, Italia, Spania, Tunisia, Turcia, India și Regatul Unit al Marii Britanii.  Pentru ca MLC să intre în vigoare, trebuie ratificată de cel puțin 30 de jurisdicții inclusiv jurisdicțiile de origine a cel puțin 60% dintre MNE-uri despre care se preconizează în prezent că se vor afla în aria de acoperire a măsurii „Amount A”. Odată ce MLC va fi ratificată de suficiente jurisdicții, acestea vor decide data de intrare în vigoare a documentului. Textul a fost transmis miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale ai statelor G20 în cadrul întâlnirii acestora din Maroc din 11-13 octombrie. Cu acest prilej, au fost publicate și o declarație explicativă, o înțelegere asupra aplicării certitudinii „măsurii A”, un rezumat al textului, precum și o evaluare a impactului economic actualizată aferente Pilonului I. Mai mult, în aceeași zi, OCDE a emis un nou manual privind implementarea impozitării minime, pentru a ajuta guvernele pe măsură ce acestea analizează continuarea implementării impozitului minim global în baza Pilonului II.

Miniștrii de finanțe ai UE s-au întâlnit la Luxemburg

Miniștrii de finanțe ai UE s-au întâlnit la Luxemburg, marți, 17 octombrie, pentru a discuta chestiunile financiare și fiscale de actualitate. În special, aceștia au discutat reforma propusă a cadrului general de guvernanță economică și stadiul implementării instrumentului de redresare și reziliență (RRF). Deși programul inițial al președinției spaniole a Consiliului UE prevedea o discuție referitoare la propunerea Întreprinderile din Europa: Cadru pentru impozitarea veniturilor (BEFIT) în timpul acestei ședințe Ecofin, acest punct a dispărut de pe agendă și singurul element din domeniul fiscal a fost reprezentat de revizuirea listei europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Miniștrii de finanțe ai UE vor adăuga pe lista neagră a UE Insulele Antigua și Barbuda, Belize și Seychelles. Forumul Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale a concluzionat într-un raport din iulie că aceste jurisdicții s-au conformat doar parțial cu standardul OCDE privind schimbul de informații la cerere. Potrivit raportărilor, miniștrii de finanțe ai UE ar trebui să decidă și eliminarea Insulelor Virgine Britanice, a Insulelor Marshall și a statului Costa Rica de pe lista neagră a UE. Aceste jurisdicții au fost adăugate pe listă în februarie 2023.

Proiectul de opinie al Parlamentului European privind FASTER

Luni, 9 octombrie, Parlamentul European a emis proiectul de opinie, redactat de eurodeputatul Herbert Dorfmann (Partidul Popular European, Italia), cu privire la Scutirea mai rapidă și mai sigură de la reținerea la sursă a impozitelor (FASTER). În proiectul său de raport, raportorul salută efortul de introducere a unui sistem comun la nivelul UE pentru impozitul reținut la sursă pentru dividende sau plata dobânzilor. Totuși, în opinia sa, succesul inițiativei FASTER depinde de angajamentul statelor membre de a accelera eforturile de furnizare a unor caracteristici-cheie digitalizate, automatizate sau mai bine coordonate. În special, Herbert Dorfmann identifică oportunități de îmbunătățire a propunerii în ceea ce privește aplicarea avantajelor oferite investitorilor și contribuabililor, care ar trebui, în opinia sa, să fie explorate mai aprofundat într-o procedură de revizuire cuprinzătoare. De asemenea, acesta a recomandat o examinare mai atentă a unei aplicări universale a unui sistem de scutire la sursă în toate statele membre. Mai mult, raportorul argumentează că normele ar trebui să fie mai precise atunci când clarifică interacțiunea dintre directivele FASTER și UNSHELL. Votul în comisia ECON referitor la acest raport este programat pentru 23 ianuarie 2024.

ECJ invalidează rata de impozitare preferențială pentru plata dobânzilor

O lege din Portugalia care furnizează o rata de impozitare preferențială pentru plata dobânzilor emise de agenți portughezi încalcă principiul european al liberei circulații a capitalului, a decis Curtea Europeană de Justiție (ECJ) într-o hotărâre emisă joi, 12 octombrie, (Case C-312/22). Codul privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice din Portugalia prevede o rată de impozitare de 20% pentru veniturile din dobânzi ale unui rezident dacă plățile sunt emise de o entitate înființată în Portugalia. Totuși, dacă plățile sunt de la o entitate înființată într-un alt stat membru sau o țară terță, atunci veniturile sunt agregate cu celelalte venituri ale contribuabilului și fac obiectul unei rate de impozitare de până la 40%. Potrivit Curții, practica Portugaliei de a furniza o rată de impozitare preferențială pentru veniturile din investiții prezintă o barieră nejustificată în fața liberei circulații a capitalului. Pentru Curte, este clar că veniturile din dobânzi aferente obligațiunilor și instrumentelor de datorie emise într-un stat diferit de Portugalia sunt plasate în dezavantaj prin comparație cu veniturile din dobânzi aferente obligațiunilor și instrumentelor de datorie emise în acest stat membru. Ca rezultat, efectul legislației naționale este de a descuraja rezidenții portughezi să-și investească capitalul în alt stat, restricționând nejustificat libera circulație a capitalului, a transmis ECJ. De asemenea, ECJ a remarcat că nici guvernul portughez, nici instanța de trimitere nu au invocat existența unui interes public prioritar.

Declarația ETAF privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe

Joi, 12 octombrie, ETAF a răspuns la consultarea publică a Comisiei Europene referitoare la recomandarea UE privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe, preconizată pentru 15 noiembrie 2023. ETAF a recunoscut potențialul acestei inițiative de tratare a deficitelor de abilități și forță de muncă în general, chiar dacă, în domeniul fiscal, a subliniat că există o marjă limitată de îmbunătățire din cauza diferențelor în legislațiile fiscale, ceea ce constituie o barieră de facto în calea mobilității profesionale. Declarația ETAF pune în evidență câteva specificități ale profesiei fiscale reglementate care trebuie luate în considerare în contextul discuției privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe. În special, ETAF a avertizat că, pentru profesia fiscală, reducerea standardelor privind calificarea ar conduce la incertitudini pentru companii, costuri ridicate de audit pentru state și în cele din urmă mai puține venituri fiscale garantate. De asemenea, a amintit că, în domeniul consilierii fiscale, o lipsă totală de recunoaștere formală a calificărilor ar fi de neconceput și că necesitatea unei examinări rămâne valabilă în acest caz, mai ales pentru a evita discriminarea cetățenilor UE. ETAF ar putea fi de acord cu o posibilă recomandare ca statele membre să-și alinieze mai bine procesele de recunoaștere pentru calificările resortisanților țărilor terțe cu sistemul stabilit în Directiva 2005/36/EC pentru recunoașterea calificărilor profesionale în cadrul UE cu condiția strictă ca resortisanții țărilor terțe să nu beneficieze sub nicio formă de un tratament mai favorabil decât cetățenii UE. În orice caz, ETAF este de părere că decizia finală privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe trebuie să revină autorităților competente din statele membre.

Blocați agenda: Conferința ETAF privind soluția OCDE pe doi piloni din 29 noiembrie 2023

29 noiembrie 2023

Conferința ETAF

De la acord la implementare: în ce stadiu ne aflăm cu soluția pe doi piloni a OCDE?

15:00 – 17:00

@ Thon Hotel EU, Rue de la Loi, 1040 Bruxelles

La mai bine de doi ani de la acordul major al OCDE privind soluția pe doi piloni pentru tratarea provocărilor fiscale generate de digitalizarea economiei, unde ne aflăm din punct de vedere al implementării? Alături de experți fiscali și reprezentanți UE, ETAF ar dori să cuantifice progresul recent realizat la nivelul OCDE referitor la implementarea Pilonului I (realocarea drepturilor de impozitare) și să evalueze, în special, șansele de a avea un număr semnificativ de jurisdicții care să semneze și care să implementeze în cele din urmă acordul. Ratificarea Pilonului I este cu atât mai importantă pentru UE întrucât Comisia Europeană a propus ca veniturile din Pilonul I să facă parte din viitoarea generație de resurse proprii ale UE. Totodată, conferința va reprezenta un prilej de a discuta modul în care Pilonul II (impozitarea minimă) este implementat în statele UE, întrucât termenul limită pentru transpunere este stabilit pentru 31 decembrie 2023 și de a aborda provocările întâlnite de profesioniștii din domeniul fiscal din această privință.

Vorbitorii vor fi anunțați în curând. Participanții la conferință vor beneficia de interpretare simultană în engleză, franceză, germană și română. De asemenea, conferința va fi transmisă în direct.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

etaf-1

Leave your comment