Sustenabilitatea și guvernanța corporativă au fost principalele teme de pe agenda evenimentului Accountancy Europe dedicat organismelor membre

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a participat la evenimentul Members’Engagement Day dedicat reprezentanților organismelor membre Accountancy Europe care a avut loc la 18 octombrie a.c. la Bruxelles.

Evenimentul a reprezentat o oportunitate de a afla cele mai recente informații despre guvernanța ESG, conceptul de greenwashing, care reprezintă o acțiune de dezinformare menită să-i creeze unei organizații imaginea că ar fi responsabilă față de mediu folosind elemente false și ce riscuri prezintă această acțiune pentru profesie, dar și care sunt nevoile IMM-urilor și PMM-urilor pentru o tranziție ușoară la raportarea în materie de sustenabilitate.

Aspectele legate de mediu, sociale și de guvernanță  evoluează rapid și modelează reglementările în domeniu, conduita profesională și raportarea informațiilor de către afaceri, conducând la o cerere crescută de profesioniști contabili cu abilități și experiență relevante.

Apariția și utilizarea noilor tehnologii și creșterea cererii de asigurare cu privire la raportarea informațiilor în materie de sustenabilitate impun ca standardele să evolueze pentru a răspunde așteptărilor tot mai mari ale investitorilor și ale altor părți interesate.

Atractivitatea profesiei contabile a făcut, de asemenea, obiectul discuțiilor prin identificarea echilibrului dintre viața profesională și cea personală, precum și aspecte care țin de integritatea profesională prin conformarea cu reglementările fiscale, dar și cele pentru combaterea activității de spălare a banilor.

În condițiile în care problemele de mediu, sociale și de guvernanță se schimbă rapid și modelează reglementările, conduita și raportarea din cadrul afacerilor impun competențe adaptate la noua realitate și chiar unele noi.

IMG_20231018_100827-1024×674

Leave your comment