MEAT propune modificarea și completarea OUG nr. 224/2020 referitoare la unele măsuri de sprijin financiar pentru sectorul turismului

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale. Potrivit Notei de fundamentare, printre modificările propuse prin acest proiect se numără următoarele:

 La articolul 1, alineatul (3) literele e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) beneficiari de ajutor de stat – structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri de alimentație, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României și agenții de turism licențiate, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme, deținute de întreprinderi înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

g) durata schemei – prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la 30 iunie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată în limita creditului bugetar”.

Astfel, inițiatorii au avut în vedere, la punctul e), clarificarea aspectelor privind baza legală de înființare și funcționare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, a structurilor de alimentație, precum și a agențiilor de turism. Din aceste modificări reiese, de asemenea, faptul că organizațiile nonguvernamentale nu sunt eligibile pe această schema de ajutor de stat.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

2 – 28.01.2021

Leave your comment