Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 18 martie 2024

Comisia Europeană lansează o consultare specifică privind normele UE pentru soluționarea litigiilor fiscale transfrontaliere

Comisia Europeană a lansat marți, 12 martieo consultare publică specifică pentru a obține feedback despre Directiva 2017/1852 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale (DRM), care a intrat în vigoare în 2019 și stabilește normele UE privind soluționarea litigiilor fiscale transfrontaliere în ceea ce privește aspectele legate de dubla impozitare. După cum prevede directiva, Comisia efectuează în prezent o analiză și lucrează la o revizuire, pregătind un raport privind punerea în aplicare a directivei în primii ani de aplicare a acesteia. Părțile interesate sunt invitate să își exprime opiniile dacă DRM a îmbunătățit procedurile de reducere a dublei impuneri în UE în comparație cu mecanismele preexistente (anume MAP, Convenția de arbitraj și procedurile naționale de scutire). Comisia solicită în special opiniile părților interesate cu privire la aplicarea articolului 3 din DRM (etapa reclamațiilor) și a articolului 4 (etapa de procedură a acordului reciproc). Termenul-limită pentru a participa la această consultare este 10 mai 2024.

Declarația miniștrilor de finanțe din zona euro privind viitorul Uniunii Piețelor de Capital

Reuniți luni, 11 martie, într-un format Eurogrup incluziv, miniștrii de finanțe europeni au finalizat și au publicat o declarație privind viitorul Uniunii Piețelor de Capital (UPC). Declarația conține 13 de măsuri, în cadrul cărora Eurogrupul invită Comisia Europeană să acționeze în cursul următorului ciclu legislativ 2024-2029. Miniștrii au identificat trei domenii principale de acțiune: consolidarea arhitecturii financiare pentru a elimina barierele din calea integrării europene, facilitarea accesului întreprinderilor la piețele de capital și introducerea de stimulente pentru creșterea participării investitorilor cu amănuntul. În ceea ce privește măsurile fiscale, miniștrii de finanțe europeni clarifică faptul că sunt necesare soluții de reducere a tendinței de favorizare a îndatorării, dar că acestea ar trebui să fie furnizate prin sistemele lor fiscale naționale. Comisia Europeană este invitată doar să ofere analize și consiliere pe această temă. Această declarație transmite un semnal puternic împotriva propunerii pentru reducerea tendinței de favorizare a îndatorării (DEBRA) prezentate de Comisie în 2022. Eurogrup invită, de asemenea, statele membre să evalueze modalitățile prin care sistemele lor personale de impozitare a profiturilor pot sprijini mai mult investițiile pe piețele de capital, de exemplu, prin revizuirea tratamentului fiscal al produselor de investiții cu amănuntul pe termen lung și al câștigurilor și pierderilor de capital.

Comisia Europeană propune mai multe actualizări ale listei negre a UE privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a propus, într-uproiect de regulament delegat publicat joi, 14 martie, actualizarea listei negre a UE a jurisdicțiilor din țări terțe care au fost identificate ca având deficiențe strategice în combaterea spălării banilor (AML), cu adăugarea pe listă a Kenyei și Namibiei. Comisia consideră, într-adevăr, că aceste două jurisdicții au deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor. Țările enumerate pe lista neagră a UE privind combaterea spălării banilor vor face obiectul unor măsuri sporite de verificare prealabilă a clienților. De asemenea, Comisia a luat în considerare faptul că aceste țări au fost identificate în lista GAFI (Grupul de Acțiune Financiară) a „jurisdicțiilor supuse unei monitorizări atente” în februarie 2024. Din nou, în urma măsurilor similare luate de GAFI, Comisia a propus și eliminarea de pe lista neagră a UE privind combaterea spălării banilor a următoarelor țări: Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda și Emiratele Arabe Unite (EAU). Comisia consideră că aceste 5 jurisdicții au remediat deficiențele strategice ale regimurilor proprii privind combaterea spălării banilor și nu mai reprezintă o amenințare semnificativă la adresa sistemului financiar internațional. Proiectul de act delegat a fost transmis Parlamentului European și Consiliului spre examinare.

Parlamentul European nu reușește să ajungă la un acord asupra avizului privind impozitarea energiei

ETAF este de părere că ECON, comisia Parlamentului European, nu a reușit să ajungă la uacord cu privire la opinia sa despre revizuirea Directivei privind impozitarea energiei (ETD), propusă în 2021. În conformitate cu directiva revizuită, produsele energetice vor fi clasificate în funcție de conținutul lor energetic și de impactul asupra mediului, pentru a se asigura că cele mai poluante produse au cea mai mare impozitare. Principalele motive pentru eșecul negocierilor eurodeputaților ar fi propunerea unei măsuri de impunere a unei taxe maxime zero pe energie electrică până în 2036, încercarea de a scuti energia nucleară, dispoziții privind indexarea bazată pe inflație, precum și calendarul impozitării sectoarelor de transport și aviație. Această nereușită înseamnă că acum va fi prea târziu ca ultima sesiune plenară a PE din aprilie să adopte o opinie cu privire la ETD înainte de alegerile UE din iunie. Deși PE este consultat doar în chestiuni fiscale, această întârziere va avea unele implicații juridice, deoarece Consiliul UE nu poate adopta legal un proiect de directivă fiscală fără opinia Parlamentului European. În cadrul Consiliului, Președinția belgiană a reluat discuțiile privind ETD, dar se pare că a afirmat că pozițiile statelor membre sunt în prezent greu de împăcat și că sunt necesare mai multe îndrumări politice pentru a avansa dosarul.

Ratele de impozitare a câștigurilor de capital variază foarte mult în întreaga Europă, potrivit unui nou studiu realizat de Tax Foundation

Un studiu publicat marți, 12 martie, de Tax Foundation Europe, a evidențiat diferențele mari dintre ratele de impozitare a câștigurilor de capital din Europa. În medie, statele membre ale UE impozitează câștigurile de capital din vânzarea acțiunilor cotate la bursă cu 18,6%. Danemarca se află în fruntea listei, cu o rată de impozitare de 42%. Este urmată de Finlanda și Franța, cu 34% fiecare. La celălalt capăt al spectrului se află Bulgaria și România, cu rate de 6% și, respectiv, 10%. Cu toate acestea, potrivit studiului, mai multe țări europene nu percep deloc impozit pe câștigurile de capital pentru vânzarea de acțiuni deținute pe termen lung (Belgia, Republica Cehă, Luxemburg, Malta, Slovacia și Slovenia). În multe țări, veniturile din investiții, cum ar fi dividendele și câștigurile de capital, sunt impozitate cu o cotă diferită față de veniturile salariale. Tax Foundation consideră că aceste impozite pe câștigurile de capital creează o tendință împotriva economisirii, ducând la un nivel mai scăzut al venitului național prin încurajarea consumului prezent în detrimentul investițiilor. De asemenea, impozitele mai mari îi determină pe investitori să își vândă activele mai rar, ceea ce înseamnă evaluarea a mai puține impozite, susține organizația

Comisia Europeană: webinare cu privire la propunerea HOT pe 17 aprilie și 19 iunie

Comisia Europeană va găzdui un webinar despre propunerea sa privind un sistem de impozitare a sediului social (HOT), care ar permite IMM-urilor ce își desfășoară activitatea transfrontalieră prin intermediul unor sedii permanente să aibă opțiunea de a interacționa cu o singură administrație fiscală – cea a sediului social. Un prim webinar va avea loc pe 17 aprilie, ora 10:00, și va cuprinde o prezentare a noii propuneri și o sesiune desemnată publicului de întrebări și răspunsuri. Un al doilea webinar, cu același conținut, va fi organizat pe 19 iunie, ora 10:00. După eveniment va fi disponibilă o înregistrare a sesiunii în toate limbile UE.

Blocați agenda: Conferința ETAF de miercuri, 17 aprilie 2024

Luni, 17 aprilie 2024

Conferința ETAF

Către un sistem fiscal european mai simplu, mai raționalizat și mai adaptat pentru viitor

14:30–17:00

@Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan 1, 1040 Bruxelles

Având în vedere că se apropie alegerile europene, este momentul perfect pentru a ne angaja într-o reflecție colectivă asupra viitorului sistemului fiscal al UE.

Datorită apropierii lor de companii, consultanții fiscali se află în epicentrul peisajului de reglementare. Atunci când nu sunt ei înșiși însărcinați cu obligațiile de depunere a declarațiilor care decurg din legislația UE, aceștia ajută întreprinderile să navigheze prin complexitatea legislației fiscale a UE. În ultimii ani, propunerile fiscale ale UE au fost emise cu o viteză incredibilă, iar sistemul fiscal al UE a devenit extrem de complex. În același timp, aceste legislații generează o povară de raportare tot mai mare pentru contribuabili și autoritățile fiscale, ceea ce, uneori, se face în detrimentul eficienței.

Această conferință va reuni experți în domeniul fiscal și oficiali ai UE pentru a analiza cum ar trebui să arate politicile fiscale ale viitoarei Comisii Europene, precum și perspectivele de viitor pentru consilierii fiscali din Uniunea Europeană.

Cu această ocazie, ETAF va prezenta, de asemenea, manifestul său pentru alegerile UE, subliniind mai multe cereri esențiale către următorul Parlament European și Comisia Europeană pentru a se asigura că sistemul fiscal al UE este mai simplu, raționalizat și mai adaptat pentru viitor.

Vorbitorii vor fi anunțați în curând.

Interpretare simultană în engleză, germană, română.

De asemenea, conferința va fi transmisă în direct.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

etaf-1

Leave your comment